Ságvári Szilády Áron Általános Iskola  és Alapfokú Művészeti Iskola
Isten hozott!   
Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - 8654 Ságvár, Petőfi Sándor u. 13. Tel.: 84/380-018 Email: szilady@freemail.hu
Képek az iskoláról
Tanáraink, dolgozóink Tanáraink, dolgozóink
Iskolai kirándulás Tárogató Márton-napi műsor Ságvári Szilády Áron Általános Iskola  és Alapfokú Művészeti Iskola Nyelvi mérés eredményei

Jelentős iskolafelújítás Ságváron

A   Széchenyi   2020   programnak   köszönhetően   150   millió   forintos   fejlesztés valósult   meg   Ságváron   a   Szilády   Áron   Általános   és   Alapfokú   Művészeti Iskolában.   A   pályázat   elnyerésének   köszönhetően   sikeresen   megtörtént   17 intézményi    helyiség    fejlesztése,    ezen    belül    7    tanterem,    3    szertár,    1 zsibongó,    1    tanári    szoba,    1    titkári,    1    gondnoki    iroda    teljes    felújítása. Korszerűsítésre   került   2   folyosó   és   közlekedő,   2   db   komplett   vizesblokk, valamint      megvalósult      a      beltéri      nyílászárók      cseréje,      a      világítás- korszerűsítése,      védőburkolat      kialakítása      és      az      akadály-mentesítés. Mindezek   mellett   739   különféle   tanulást   segítő   eszköz;   637   db   iskolai   bútor és    irodabútor,    3    db    fejlesztő,    20    db    technikai,    20    db    sport,    38    db infokommunikációs,   továbbá   21   db   alapismereti   és   természettudományos taneszköz    megvásárlására    nyílt    lehetősége    az    intézménynek.    Szívből gratulálok! Hajrá Ságvár!

II. Rákóczi Ferenc nyomában jártak a ságvári diákok

Testvériskolai   kapcsolat   ápolása   céljából   a   ságváriak   látogattak   a   Nyírségbe és   Felvidékre.   Sikeres   pályázat   keretében   a   Szilády   Áron   iskola   41   felső tagozatos   diákja   hat   pedagógussal   háromnapos   kiránduláson   vehetett   részt. A     nyírjákói     testvérintézményben     a     tanulók     vidám     műsorszámokkal kedveskedtek   egymásnak,   majd   vonatozással   térképezték   fel   a   települést. Másnap   Felvidékre   mentek,   Kassán   a   nevezetességek   megtekintése   mellett II.   Rákóczi   Ferenc   életútját   kísérték   nyomon.   Utolsó   nap   a   rimaszombati testvériskolában    jártak    vendégségben,    ahol    betekinthettek    egy    magyar tanítási     nyelvű     alapiskola     mindennapjaiba.     Innen     a     betléri    Andrássy kastélyhoz    vezetett    az    útjuk,    majd    Rozsnyó    érintésével    Krasznahorkán megnézték    az    Andrássy    mauzóleumot.    Az    együtt    átélt    élményekből    új barátságok is köttettek.

Karácsonyi műsor

December   20-án   az   utolsó   tanítási   napon   került   sor   az   iskolai   karácsonyi ünnepségre,   melynek   nyitó   számaként   a   4.   osztályosok   mutatták   be   hópihe- táncukat.    Utánuk    következett    a    3.    osztály    vidám    műsora,    majd    a    citera szakkörösök   pengették   a   húrokat   és   csábították   együtt   éneklésre   az   iskola apraját-nagyját.   Az   ünnepi   műsor   zárásaként   a   2.   és   8.   osztályosok   közös műsoruk   keretében   kalauzoltak   vissza   minket   az   időben,   és   idézték   fel   a régmúlt karácsonyok ünnepi hangulatát.
Farsang