Ságvári Szilády Áron Általános Iskola  és Alapfokú Művészeti Iskola
Az iskola tanárai, dolgozói
Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola - 8654 Ságvár, Petőfi Sándor u. 13. Tel.: 84/380-018 Email: szilady@freemail.hu
TIE projekt
Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés (TIE)
Projektleírás  TÁMOP-6.1.2.A-14/1  „Komplex intézményi mozgásprogramok és kapcsolódó egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az  általános iskolákban, többcélú intézményekben valamint szabadidős közösségi mozgásprogramok és kapcsolódó  egészségfejlesztési alprogramok megvalósítása az iskolán kívüli szereplők bevonásával.”  A TIE projekt  A 2014. augusztus 28-án elindult Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés (TIE) projektet az Országos  Egészségfejlesztési Intézet (OEFI) és a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) konzorciuma valósítja meg.  A projekt célja a megfelelő egészségtudatos szemléletmód kialakítása, a gyermekek, tanulók (mindennapos)  egészségfejlesztéssel összefüggő készségeinek, ismereteinek bővítése, és ezek viselkedésbe történő beépítése,  főként közösségépítő, egészségfejlesztési és testmozgás programok segítségével. A Magyar Állam és az Európai  Unió Szociális Alapjának támogatásával megvalósuló projektben az OEFI és a KLIK mellett több külső közreműködő  is rész veszt. Összesen mintegy 18 megye 288 iskolája, 864 pedagógus, 6 regionális és 54 megyei koordinátor, és  a tervek szerint mintegy 100 védőnő segíti majd a közös munkát, a szaktudás átadását, a programok  megszervezését és megvalósítását.  Megvalósítás – szakmai és módszertani háttér  A TIE keretében az OEFI munkatársai és más szakértők olyan 10 darab, egészségfejlesztési programelemekhez  kapcsolódó szakmai ajánlásokat („EPSZA”) hoztak létre, amelyek biztos, szakszerű háttért és segítséget nyújtanak  az iskoláskorú gyerekek egészségtudatosabb szemléletmódjának kialakításához, a projekt céljainak eléréséhez.  Ezen „füzetek” fő pillérét az életkori sajátosságoknak megfelelő, energia-egyensúly kialakulását szolgáló életmód-  és testmozgás programok jelentik. A 10 db EPSZA magában foglalja az „Iskolakert”, az „Egészséges élelmiszerek megismerése és elkészítésük  változatos módjai”, az „Ivóvíz fogyasztásának népszerűsítése”, a „Megfelelő test- és száj-higiénés szokások  kialakítása”, a „Sérülés megelőzés”, illetve a „Egészségfejlesztési célú kommunikációs események szervezése”  témákat. További TIE 4 db tanórán kívüli, mindennapos testmozgással összefüggő programelem valósul meg,  amelyek közül a „Spuri a suliba-kincsesláda”, „Lépéselőnyben”, „Délutáni szabadidő-kincskereső” a kötelező tanórai  foglalkozások utáni szabadidőben, illetőleg a délutáni tanítási időszakban lebonyolítható, szabadidősport jellegű  programok megvalósítására koncentrál. Végezetül a „Sportos iskolai rendezvény”, amely egy rendszeresen  visszatérő, hagyományteremtő jelleggel szervezett, a tevékenységek változatosságára építkező iskolai esemény.  Hétpróbák  A TIE II. ütemében a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ élményközpontú sportprogramokat szervez a 6-14  éves korosztály számára. A programok lebonyolításával legfőbb célunk a gyerekek egészségtudatos életmódra  nevelése és a mozgás megszerettetése. A Hétpróba elnevezésű programsorozatban lehetőség nyílik többféle  sportág és mozgásforma kipróbálására, a mozgás örömének felfedezésére. A próbák összeállítása során ezért  kiemelt szempont, hogy a gyerekek versenyhelyzet nélkül, a kudarcélmények elkerülésével vehessenek részt a  programokon.  A Hétpróbák elemei Maraton próba (ügyesség, állóképesség)  Búvár Kund próba (ügyesség, víz)  Kinizsi erőpróba (hagyományteremtő sportok)  Szent László próba (ügyesség, csapatsport)  Bartók Béla próba (tánc)  „Egyem, vagy ne egyem” próba (egészséges táplálkozás)  „Hogyan mondjam el Neked?” próba (interaktív kommunikáció).  Kutatás  A projekt további fontos, meghatározó részét három kutatás képezi, amelyek eredménye lényegesen hozzájárul a  „Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés átfogó szakmai koncepciójának” létrejöttéhez.  Az intervenciós kutatás célja és feladata a KLIK által fenntartott általános iskolákból, gyógypedagógiai és konduktív  pedagógiai intézményekből kiválasztott 288 iskolában a tanulók fizikai aktivitási szintjének és egészséges  táplálkozással összefüggő szokásainak, ismereteinek és attitűdjének nyomon követése, mérése és értékelése. Egy  országos nagymintás kutatás a konvergencia régióban működő alapfokú nevelési-oktatási intézmények  infrastrukturális, emberi erőforrás és szakmai feltételeit tárja fel.  A kutatások harmadik eleme egy olyan mozgásszenzoros vizsgálat, amely az intervenciós kutatásra kiválasztott  osztályok tanulóinak 24 órás fizikai aktivitását méri fel, összesen 5 napon át. A tanulók kiegészítésképpen naplót  vezetnek a vizsgálat idején végzett minden mozgással járó tevékenységükről.  Eredmények, hosszú távú hatások  A TIE végére elkészül a „Teljes körű Iskolai Egészségfejlesztés átfogó szakmai koncepciója”, a „Testmozgás  általános iskolai szakmai ajánlása”, és a „Táplálkozás általános iskolai szakmai ajánlása”. Továbbá egy olyan  többcélú informatikai platformot is létrehozunk, mely támogatja a projekten belüli egyéni tevékenységek naplózását,  az intézmények és külső szereplők közötti gördülékeny kommunikációt, és az iskolai programok hatékony  megvalósítását. A platform nyilvános honlap felülete pedig bepillantást enged a projekt működésének különböző  folyamataiba, részleteibe.  A TIE programjait úgy alkottuk meg, hogy mindenki találjon bennük számára érdekes, új lehetőségeket. Az egyéves  megvalósítási, és öt éves fenntartási időben a rendelkezésre bocsátott szakmai és módszertani eszközök, a  tanulást és szórakozást egyszerre biztosító egészségfejlesztési rendezvények, nem utolsó sorban az iskolák  számára nyújtott anyagi támogatás számtalan olyan további pozitív változást idéz elő, mint az intézmények közötti  kommunikáció erősödése, vagy az esélyegyenlőség és hátránykompenzáció fejlesztése. A projektzárás időpontja  2015. szeptember 30, a fenntartási idő 5 év.   
Bartók Higiéné - fogmosás Higiéné - kézmosás Higiéné - Mérés Higiéné - egészség rajz Szent László próba Maraton Táplálkozás - 02.20. Táplálkozás - 02.27. Táplálkozás - 03.05. Táplálkozás - 03.16. Táplálkozás - 03.24. Táplálkozás - 03.30. Táplálkozás - 04.10. Táplálkozás - sütés Sérülés - 03.09. Sérülés - 03.26. Sérülés - rendezvény Víz - DRV látogatás Víz - kóstolás Víz - rendezvény Kezdőlap Hírek Galéria Művészeti iskola Énekkar Sport ÖkoSuli TIE Hivatalos Dokumentum A tanév Fórum Elérhetőségek