page-header

Üdvözöljük!

Iskolánk története

A Ságvári Szilády Áron Általános Iskola a környék legrégibb iskolája. Az alapítás évét pontosan nem tudjuk. Levéltári adatok alapján 1626 óta folyik gyermekek nevelése, oktatása az egyház megjelenésével. Az intézmény külön-külön református és katolikus népiskola 1949-ig, az államosításig.

1998 márciusa óta viseli iskolánk Szilády Áron nevét, aki községünk szülötte, a XIX. század jellegzetes tudósa, a kor jól ismert és megbecsült személyisége volt: református lelkész, irodalomtörténész, nyelvész, orientalista, a Magyar Tudományos Akadémia tagja, külföldi egyetemek díszdoktora, tudományos társaságok tagja és díjak birtokosa.

A művészeti képzés elindulásától, 2004. szeptember 1-jétől: Szilády Áron Általános és Alapfokú Művészeti Iskola, 2013. január 1-jétől: Ságvári Szilády Áron Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, majd 2021. szeptember 1-től Ságvári Szilády Áron Általános Iskola nevet viseli intézményünk, ezen időponttól a művészeti oktatás a Siófoki Vak Bottyán János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola égisze alatt folyik tovább intézményünkben.

A szakmai alapdokumentumnak megfelelően az iskola köznevelési és egyéb alapfeladata:

– általános iskolai nevelés, oktatás:

    • nappali rendszerű iskolai oktatás,
    • alsó tagozat, felső tagozat,
    • sajátos nevelési igényű tanulók integrált nevelése-oktatása.

Beiskolázási körzetünk Ságvár, Som, Nyim, de körzeten kívüli tanulóink is vannak. Az itt élő családok szociális, anyagi és kulturális helyzete egymástól nagymértékben eltér, ezért a nevelő és oktató munka is ehhez a helyzethez igazodik: a tanórán és a tanórán kívül megpróbáljuk segíteni a nehéz körülmények közt élő, hátránnyal induló tanulók felzárkóztatását (korrepetálás, fejlesztő foglalkozás, gyógypedagógiai rehabilitáció, tanórai differenciálás). Ugyanakkor kiemelt fontosságú feladatnak tekintjük a tehetséges, jó képességű gyermekek fejlesztését is. Ennek színterei szakköreink, középiskolai előkészítő óráink, könyvtári és a művészeti iskolai foglalkozásaink.

Tárgyi feltételek

Iskolánk a község szívében, öt épületrésszel körülölelt, fákkal, bokrokkal, füves részekkel rendelkező területen helyezkedik el, gyermekeink, s pedagógusaink örömére egyaránt. Védett, jól átlátható, egészséges környezetet biztosít a szabadban eltöltött időhöz. Központi helye ellenére csendes, a tanításnak is tökéletesen megfelel.

A több épületrész az idővel növekvő tanulói létszám miatt keletkezett.

Az épületek elhelyezése, elnevezése:

Alsó épület: 1871-ben épült és 1956-ban, majd 2011-ben és 2018-ban és 2019-ben részben felújított épületben 3 tanterem, amely közül egy nyelvi labor, valamint 1 technikaterem, 2 könyvtárszoba, 1 tankonyha és 1 akadálymentes mosdó került kialakításra.

Középső épület: 1951-ben a tanulólétszám növekedése miatt volt szükség az épületrész megépítésére. Itt két tanterem (mosdóval felszerelve) és egy szertár található. A 2011-12-es tanévben megtörtént az épület tetőcseréje, hőszigetelése és részben a nyílászárók cseréje. 2018-ban ez az épületrész is megújult, a burkolatot illetően.

Felső épület: Az 1972-ben készült épületben három tanterem van, amelyből az egyik 1997 augusztusa óta számítástechnika teremként működik. Itt található még az iskolatitkári iroda és két vizesblokk.

Torony: 1987-ben a felső épület mellé került a legújabb szárny. Itt egy tanterem, a tanári szoba, az igazgatói iroda, egy vizesblokk, és egy raktár került kialakításra. Majd 2000 szeptemberében került átadásra 2 db tanterem és 3 vizesblokk a tetőtér beépítésével az emeleten.

Tornaszoba: 1997 nyarán került átadásra a középső épülethez tervezett tornaszoba 135 m² (két öltözővel, szertárral, 2 vizesblokkal). 2021-ben pályázat útján megtörtént az épület energetikai felújítása, melynek keretében nyílászárócsere, és a fűtési rendszer korszerűsítése valósult meg. A mindennapi testnevelés bevezetésével már nem elégíti ki a felmerülő igényeket, így a sportpályán és tantermekben oldjuk meg a testnevelés órákat, ütközés esetén.

Az iskola udvarára 1989-ben épült a betonozott 1100 m² sportpálya, amely az oktatási feladat mellett kedvelt kikapcsolódási helye a község ifjúságának is.

2018-ban a Mozdulj Alapítványnak és szülői támogatásnak köszönhetően – az európai uniós követelményeknek eleget téve – megújult az iskolánk udvarán található játszótér, ezzel is bővítve a szabadidős lehetőségek kínálatát.