page-header

Tantestület

Dávidné Gombai Marianna

Intézményvezető

Szak:
Gyógypedagógus
Óvodapedagógus
Általános iskolai tanító

Tanított tantárgy:

Tanító
Gyógypedagógiai rehabilitáció
Kémia

Soósné Iberhardt Judit

Intézményvezető-helyettes

Szak:

Német nyelv és irodalom szakos tanár
Erkölcstan tanár

Tanított tantárgy:

Német nyelv
Erkölcstan / etika

Balogh Ferencné

Szak:

Általános iskolai tanító (könyvtár szakkollégium)
Rajz szakos tanár
Kézműves, hagyományismeret oktató

Tanított tantárgy:

Rajz
Hon-és népismeret
Technika / technika és tervezés

Bartó Éva Krisztina

8. o. osztályfőnök

Szak:

Általános iskolai tanító

(angol és matematika műveltségterület)

Tanított tantárgy:

Angol nyelv

Matematika

Boda Csaba

7. o. osztályfőnök

Könyvtáros

Szak:

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár,
Könyvtáros

Tanított tantárgy:

Magyar nyelv és irodalom

Boda Csabáné

6. o. osztályfőnök
Felsős munkaközösség-vezető

Szak:

Magyar nyelv és irodalom szakos tanár
Okleveles ének-zene tanár
Könyvtáros

Tanított tantárgy:

Magyar nyelv és irodalom
Ének

Bodó Marianna

Szak:

Általános iskolai tanító

(magyar nyelv és irodalom műveltségterület)

Tanított tantárgy:

Tanító
Számítástechnika

Gelencsérné Kánai Beáta

2. o. osztályfőnök

Alsós munkaközösség-vezető

Szak:

Általános iskolai tanító

Gyógytestnevelő

Tanított tantárgy:

Tanító

Gyógytestnevelés

Látrányi Csilla

4. o. osztályfőnök

Szak:

Általános iskolai tanító

(természetismeret műveltségterület)

Tanított tantárgy:

Tanító

Fizika

Matematika

Molnárné Takács Ildikó

Szak:

Általános iskolai tanító

(könyvtár szakkollégium)

Történelem szakos tanár

Tanított tantárgy:

Tanító

Történelem

Pap László Zoltán

DÖK vezető

Szak:

Agrármérnök

Mezőgazdasági mérnök-tanár

Tanított tantárgy:

Biológia

Technika / Technika és tervezés

Természetismeret

Természettudomány

Salfay-Balogh Zsuzsanna

Szak:

Általános iskolai tanító

(vizuális nevelés műveltségterület)

BTM gyermekek együttnevelő pedagógusa

Tanított tantárgy:

Tanító

BTMN tanulók fejlesztése

Salfay Dénes

Szak:

Általános iskolai tanító

(testnevelés szakkollégium)

Testnevelés szakos tanár

Földrajz szakos tanár

Tanított tantárgy:

Földrajz

Testnevelés

Somi Levente

Szak:

Matematika szakos tanár

Kémia szakos tanár

Felsőfokú oktatási informatikus

Tanított tantárgy:

Szabóné Szentpéteri Violetta

Szak:

Általános iskolai tanító

(magyar nyelv és irodalom műveltségterület)

Tanított tantárgy:

Tanító

Matematika

Szalainé Sabján Erika

3.o. osztályfőnök

Szak:

Általános iskolai tanító

Tanított tantárgy:

Tanító

Számítástechnika

Tarjányiné Gyuris Gabriella

1.o. osztályfőnök

Szak:

Általános iskolai tanító

(ember és társadalom műveltségterület)

Tanított tantárgy:

Tanító

Kémia